Otizm

PoliklinikOtizm

Otizm Spektrum Bozukluğu, genetik yatkınlığın ve karmaşık çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun neden olduğu bir nörogelişimsel bozukluktur. Beynin anne karnında başlayan gelişim sürecini aksatan genetik bozukluklar, toksik maddeler ve immündisfonksiyon gibi faktörler otizme neden olabilir. Son yıllarda otizm sıklığında tüm dünyada bir artış (54 çocukta 1) gözlenmektedir. Bu artışta otizme karşı olan farkındalığın artmasının yanında çevresel ortama dair değişiklikler de sorumlu tutulmaktadır.

Prof. Burak Tatlı Kliniği’nin (Çocuk Nörolojisi Merkezi’nin) nihai hedefi, bütünsel bir yaklaşımla tanısal değerlendirmeleri yapmak, otizme neden olabilecek etkenleri ortaya çıkartabilmek ve en doğru tedaviyi uygulamaktır.

Otizm tanı ve tedavi programımız, alanında uzman doktorlardan, klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, ergoterapist ve diyetisyenden oluşan büyük bir ekip ile kişiye özel tüm tanısal değerlendirme ve tedavilerin tek bir merkezde gerçekleştirilmesini ve iyileşme potansiyelinin en üst düzeye çıkartılmasını hedeflemektedir.

Kliniğimizde otizm şüphesi olan çocukların değerlendirmesi Prof. Dr. Burak Tatlı’nın muayenesi ile başlar. Nörolojik değerlendirme sürecinde EEG, genetik ve metabolik tetkikler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Daha sonra otizm tanısı ve eşlik eden psikiyatrik sorunların belirlenmesi için Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Fahri Çelebi tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılır ve otizm tanısında uluslararası geçerliliği olan en güncel tanı testi ADOS 2 uygulanır. Çocuk Doktoru İbrahim Kamer’in detaylı muayenesi ile ek fiziksel hastalıklar belirlenir. Diyetisyen tarafından çocukların beslenme süreçleri ve alışkanlıkları değerlendirilir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal alanlardaki gelişim düzeyi ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi için klinik psikolog ve çocuk gelişim uzmanı tarafından zeka ve gelişim testleri (WISC-4, Denver II ), Ergoterapist tarafından çocuğun duyusal alandaki gelişimini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek, motor gelişim basamaklarındaki varsa gecikmeleri ve koordinasyon problemlerini belirlemek amacıyla SPM, EASI ve SIPT testleri uygulanır.

Tüm bu değerlendirmelerden elde edilen bilgiler ışığında tanınız, hastalığın şiddeti ve ek sorunlarınız belirlenerek en uygun tıbbi tedavi protokolleri hazırlanır, özel eğitim planlaması yapılır ve hastalığa spesifik beslenme programları düzenlenir. Sonraki aylarda yapılan takip görüşme ve değerlendirmeleri ile gelişmeler ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda tedavi uygulamaları ve eğitim süreçleri yeniden düzenlenir.