Çocuk Adelosan Epilepsisi

PoliklinikChild & Adolesans Epilepsy

Epilepsi, bir çocuğun nöbet geçirmesine neden olan bir beyin rahatsızlığıdır ve sinir sisteminin en sık görülen rahatsızlıklarından biridir.

Beyin, elektriksel aktivite yoluyla birbirleriyle iletişim kuran sinir hücrelerinden oluşur. Beynin bir veya daha fazla bölümünde normal beyin sinyallerini kesintiye uğratan anormal elektrik sinyalleri patlaması olduğunda bir nöbet meydana gelir. Beyindeki sinir hücreleri arasındaki normal bağlantıları kesen herhangi bir şey nöbete neden olabilir. Çoğu durumda, bunun neden olduğu açık değildir. Epilepsili yaklaşık 3 kişiden 1’inde bir aile üyesi bulunduğundan, kısmen beyninizin nasıl çalıştığını etkileyen genlerinizden kaynaklanıyor olabilir. Bazen epilepsi, doğum sonrası oksijensiz kalma, beyin enfeksiyonları, inme, ciddi kafa travması beyin tümörü gibi durumlardan kaynaklanan hasarların beyne zarar vermesinden de kaynaklanabilir.

Birçok farklı nöbet türü vardır. Bilinç açık veya kapalı olabilir. Bazıları çok kısadır, sadece birkaç saniye sürer, diğerleri ise birkaç dakika sürebilir. Bazıları kontrol edilemeyen ani hareketlere neden olurken, bazıları ise kafalarının karışmasına, boş gözlerle bakmasına, bayılmaya neden olabilir. Bir kişinin sahip olduğu nöbet tipi, nöbetin beyinde nerede meydana geldiğine ve beynin ne kadarının dahil olduğuna bağlıdır. Prof. Dr. Burak Tatlı kliniğinde (Çocuk Nörolojisi Merkezi’nin) nihai hedefi epilepsi hastalarının nöbetleri durdurmak nöbetleri tamamen durmayan hastaların ise hayat kalitesi en üst seviyeye çıkarmaktadır.Kliniğimizde hastaların EEG çekimleri için hazırlanmış 3 adet EEG odamız bulunmaktadır.Uyanık,uykuda,Uyku-uyanık,NPA –Aktivasyonu,Uyku Deprivasyonlu ,Tüm gece EEG çekilmektedir. Ayrıca 2 EEG teknikerimiz ile Evde EEG çekimi de yapılabilmektedir. Prof.Dr.Burak Tatlı’nın muayenesi sonrasında EEG, genetik , metabolik tetkikler ve görüntüleme teknikleri hastanın durumuna göre değerlendirilir ve tedavi düzenlenir. Tedaviye yanıt yan etki ve etki açısından 7/24 iletişim kanalları açık olarak takip edilir.