Çocuk Gelişim Birimi

PoliklinikD. I.R Floortime

D: Developmet – Gelişim anlamına gelmekte olup çocuğun sosyal duygusal gelişimini belirtmektedir.

I: Individual differences- çocuğun doğumdan itibaren sahip olduğu bireysel farklılıkları belirtmektedir.

R: Relationship- ilişki temelli bir yaklaşım olduğunu belirterek sosyal duygusal gelişimin ancak ebeveyn çocuk ilişkisinin etrafında gelişebileceğini ifade etmektedir.

‘D.I.R’ Bu yöntemin teorisini ‘floortime’ ise uygulama kısmını ifade etmek için kullanılır.

Çocuk psikiyatristi Dr. Stanley Greenspan’ın “Yerde Oyun” adını verdiği D.I.R Floortime ‘ın temel hedefi; ebeveynlerin çocuklarının güçlü yönlerini tanıyarak onlar ile doğru iletişim kurabilmelerini sağlamak ve günlük yaşamda karşılarına çıkan kısıtlılıklarla baş edebilmelerini kolaylaştırmaktır. D.I.R Floortime, Gelişimsel gecikmesi/riski, Otizm riski/tanısı olan, Serabral Palsi, Epilepsi gibi tanılar alan veya tipik gelişim gösteren bütün yaş ve özel gereksinim grubundaki çocuklar ve ailelerini de sürece katarak, çocukların güçlü yanlarını ön plana çıkartmayı ve çocuğun başarılı olduğu yönleri üzerine çalışmayı hedeflemektedir. Aileler bu teorinin köşe taşıdır.

Gelişimsel Riskleri En Erken Dönemde Fark Etmek!

 • İletişim başlatamama veya sürdürememe

 • Göz teması kurma ve sürdürmede kısıtlılık

 • Taklit becerilerinde kısıtlılık

 • Hayali oyuna geçememek

 • Motor Stereotipik davranışlar (El- kolları hızlı şekilde sallamak)

 • Tekrarlı davranış örüntüleri

 • İsmi ile seslenildiğinde yönelmemek

Çocuk Gelişimi Biriminde Uygulanan Testler

 • Denver II Gelişim Tarama Testi

 • Moxo Dikkat Testi

 • Burdon Dikkat Testi

 • Frankfurter Dikkat Testi

 • Projektif Değerlendirme Testleri (Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Var Olmayan Bir Hayvan Çiz, Bir Ev Çiz, Bir Ağaç Çiz, Bir Kaktüs Çiz)

 • CARS (Çocukluk Çağı Otizm Değerlendirme Ölçeği)