Nöro-Ortopedi

PoliklinikNöro-Ortopedi

Nöroortopedi Programı kapsamında Gelişim Geriliği, Hareket Bozukluğu, Serebral Palsi tanısı veya şüphesi olan çocuklar Çocuk Nöroloji Uzmanı, Çocuk Ortopedisti, fizyoterapist ve ergoterapistten oluşan uzman ekip ile muayeneye alınarak bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir.

Yürüme Analizi

İnsan gözü ne kadar ehil olsa da yürümenin hızlı gerçekleşen hareketlerini aynı anda tüm eklem hareket- leri için inceleyebilecek kadar yetenekli değildir. Bu se- beple yürüme analizinin gerekli olduğu bazı durumlar vardır.

Bunlar

  • Hareketin ince ayrıntılarını ve birbiriyle ilişkisini daha iyi anlayarak yürümedeki bozukluğun sebep olduğu segment veya eklemi daha doğru belirleyebilmek,

  • Dinamik aktiviteler sırasında patolojik ve kompansatuar mekanizmalar arasındaki farkı belirlemek,

  • Uygun tedavi metodunu seçmek,

  • Seçilen tedaviyi doğru ve objektif olarak değerlendirmek ve kayıt altına almak,

  • Objektif, tekrarlanabilir ölçümler alarak tanı ve tedaviye yönelik akademik çalışma yapmak,

  • Yürümeye ait gerek görüntüsel gerekse harcanan güç ve enerji ile ilgili kesin ve güvenilir bilgi sağladığından yeni tedavi tekniklerinin geliştirilmesinde, bunların diğer tedavi teknikleriyle karşılaştırılmasında ve böylece hastaların daha yeni ve uygun tedavi metotlarıyla iyileştirilmesinde de etkili olmak,

  • Daha önceki klinik gözlemi hatırlamadaki güçlükten doğan hatalardan kaçınmak,

  • Hızlı olarak ulaşılabilen veriler sayesinde çalışanlar arasında kliniksel tartışmayı kolaylaştırmak.