Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi

PoliklinikFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi

Hangi semptomlar üzerinde çalışıyoruz? Hipoksik İskemik Ensefelopati Motor Gecikme Denge Periventriküler Lökomalazi Parmak Ucu Yürüyüş Serebral Palsi Ataxi Duyu Problemleri Hipotoni Hemipleji/Hemiparazi Tetrapleji Diparazi Motor Düzensizlikler Zayıf Koordinasyon Spastisite Sendromlar Brachial Plexus Torticolis Skolyoz Prematüre Takibi Nörogelişim ve Analizi

Nörogelişim; İnsan beyninin büyümesi ve gelişimi aslında mucizevi ve hayranlık uyandırıcı bir olaydır. Beynimiz süreklilik taşıyan dinamik bir değişim sergiler. “beyin esnekliği”, zihinsel işlev ve durumların yaşantıdan etkilenmesi sonucu oluştuğunu vurgular. Nörobilimin altın çağını sürmekte olduğumuz günümüzde nasıl öğrenebildiğimizi beynin bilgiyi toplayıp gerektiğinde çağırmak üzere kendi yapısını ve kimyasını nasıl değiştirebildiğini duygusal yükümlülüğü olan uyaranlara nasıl yanıt verdiğini ve hep değişmekte olan bi dünyaya nasıl uyum sağladığını öğreniyoruz. Beynin plastikliği, beynin müthiş derecede tepki veren, uyum sağlama yeteneğine sahip ve sonsuza kadar değişen bir organ olduğunu anlatmak ister. Uyum sağlaması ve değişimi, içine girdiği çevrenin talep ve baskılarına verdiği tepkiler yoluyla olur. Nörobilim yaşam boyunca yaşanan deneyimlerin, yılın her ayı, ayın her haftası, haftanın her günü ve günün her dakikasında- tüm davranışlarımız, tepkilerimiz, sezgilerimiz, duruşumuz, hal ve tavırlarımızla -beynimizi- kim olduğumuzu ve ne şekilde düşündüğümüzü- kelimenin tam anlamıyla yeniden yaratıyoruz. sonuç olarak, “Beyin Esnekliği” kavramı beyin gelişiminin her birey için ona özgü düşünsel, fiziksel ve ruhsal yaşantılardan etkileneceği kabulüne dayanmaktadır. Nörogelişim, tecrübelere dayanır ve bu tecrübeler doğrultusunda ilerler.

Nobel ödülü kazananların beyinlerinin erken gelişimlerindeki kritik evreler üzerinde çalışmalar yapan Torsten Wiesel ve David Hubel’ in bulgularına göre, çocuğunuzun gelişiminin erken devrelerinde, dünyayı anlaması, onun bakışını ve görmesini temin için olanak yaratmanız gerekecektir; yoksa onda, “görsel öğrenme” problemleri gelişebilir. Bu örnek ile çocuğun yaşantıları tecrübe edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.

Çocuğunuz yerde gördüğü bir nesneye karşı meraklanır ve onun ile ilgili bilgi almak için keşif yolculuğa çıkar. Nesne ile ilgili yeterli bilgiye ulaşabilmek için bir çok düşünceyi ve hareketi deneyimlemesi gerekecektir. Ortaya koyduğu bu deneyimleme zamanının sonunda tecrübelenmiş olur. Bu tecrübe beyninde nörönal ağ bağlantıları yaratmasını sağlar ve bu durum onun nörogelişim açsından ilerlemesini sağlar.

Analiz; Analizin temel taşlarını, düşüncenin-duygunun-hareketin stratejisinin tanımlanması ve ihtiyaçların belirlemesi olarak ifade etmekteyiz. Analiz yapılırken bebeğin/çocuğun öncelik ile duygu durumu tespit edilir. Daha sonra çevre ile, işiler ile ve nesneler ile olan ilişkisi değerlendirilir. Duygu ve düşünce durumuna göre hareket davranışlarının stratejileri, hızı, yoğunluğu tespit edilir. Analiz boyunca video kaydı alınır ve video görüntüleri üzerinden raporlamalar yapılır.

Nörogelişimsel bozukluklara sahip bebekler ve çocuklar beyin gelişimi açısından desteklenmelidirler.

Tedavi Seansı

Faydalı bir terapi modeli bilimlerden faydalanmış olmalı, varlığın ve yaşamın doğalından beslenmiş olmalı, tecrübelere sahip olmalı, öngörebilmeli, en bütünü ve en küçük komponenti görebilmeli, yaratıcı olabilmelidir. En önemlisi de tipik olabilmek ya da daha yetenekli olabilmek için gerçek ihtiyacı görebilmelidir.

Bu prensip anlayışı ile kliniğimizde tedaviler her çocuğa özgü ve onun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Terapi tedavide çocuğa olanaklar yaratmak için yapılanır. Çocuğun bilinen en doğru yolda tecrübesizce ilerlemesini istemez, çünkü bu ilerleme belli bir noktada bloklanır. Sahip olunan tek bir çözüm stratejisi asimetrik ve üç boyutlu olan yerküre ile asimetrik ve üç boyutlu olan insan gelişimi için yeterli olmayacaktır. Bu yüzden terapist, çocuğun farklı çözüm stratejileri geliştirebilmesi düşünebilmesi ve tecrübe edebilmesi için tedavide her an düşünür. Beynin, kendi yaratıcılığını yeniden ve yeniden ortaya koyabilmesi için geleneksel yaklaşımlarda ki gibi sonucu değil süreci desteklemeyi doğru bulmaktadır. Desteklenen süreçte istenilen şey yaratıcılığın ortaya çıkabilmesidir. Terapi süreçlerinde ebeveynler sürecin merkezinde yer alır. Ebeveynler terapi yaklaşımının prensiplerini öğrenmek ve uygulayabilmek için terapist tarafından yönlendirici uygulamaların içinde yer alırlar. Özel gereksinimli bir çocuğa sahip her aile çocuklarının değiştiğini ve geliştiğini görmek ister. Bunlar, onları bu zorlu sürece motive eden en önemli faktörlerdir. Ailelerin çocukları için en faydalı terapi modelinin uygulanmasını istemeleri onların en doğal hakkıdır.

Kliğinimizde Bobath, MAES, Vojta, Duyu Bütünleme ve FloorTime tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.