Psikoloji Birimi

PoliklinikPsikoloji Birimi

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; aynı zamanda fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda tam bir iyilik halinin sağlanabilmesidir. Bu iyilik halinin sağlanabilmesi adına multidisipliner yaklaşımımızın bir parçası olan psikoloji birimi, sağlığın ruhsal alanı ile ilgilenmektedir.

Psikoloji, insanların duygu ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar, çeşitli testler ve değerlendirmeler aracılığıyla kişileri incelerler ve çözümler bulmaya çalışırlar. Kliniğimizde gerçekleştirilen ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel değerlendirmeler ile en uygun tedavi ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz, yapılan değerlendirmeler ile size ve ailenize danışmanlık ve destek sunmaya, yapılan tüm tedavi ve terapiler ile çocuğunuzu en üst seviyeye çıkarma konusunda yardımcı olmaya her zaman hazır. Tedavilerin özen, şefkat ve anlayışla sağlandığından emin olabilirsiniz.

Uygulamalar

Çocuk

 • Nöropsikolojik Testler ve Değerlendirme

 • D.I.R Floortime Terapisi

 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi

 • Cars Otizmi Değerlendirme Ölçeği

 • Moxo Dikkat Testi

 • Attentioner Dehb Dikkat Geliştirme Programı

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Raven Proggessive Matris Testi

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Arzu Listesi

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

 • Sınav Kaygısı Ölçeği

 • Beck Depresyon/Anksiyete Ölçeği

Yetişkin

 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

 • Moxo Dikkat Testi

 • Beck Depresyon Ölçeği

 • Beck Anksiyete Ölçeği

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • SCL-90-R Ruhsal Belirti Tarama Testi

 • Standardize Mini Mental Test

 • KSE Kısa Semptom Envanteri

 • PANNS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği

 • ACE’R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri

 • Kent EGY Zeka Testi