Duyusal Bütünleme Programı

Poliklinik# Duyusal Bütünleme Programı

Duyusal Bütünleme Terapisi (ASI), ev, okul ve toplum dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulamaları olan köklü ve büyüyen bir terapötik uygulama alanıdır. Bir ergoterapist, psikolog ve nörobilimci olan A. Jean Ayres, tarafından geliştirilmiştir. Duyusal entegrasyon teorisi, temel ve uygulamalı bilimlerden, beden ve çevreden kaynaklanan ve duyularımız tarafından algılanan (dokunma, yerçekimi, vücut pozisyonu ve hareketi, görme, koku, işitme, tat) bilgilerin organize edildiği ve yorumlanarak beyne gittiği süreçtir. Sonuç olarak, bu müdahale programıyla ortamın taleplerine uygun uyarlanabilir bir yanıt almamızı sağlayan bir eylem planı oluşturulmuş olur. Kapsamlı bir değerlendirme, müdahale önerilerini ele alan hedeflerin hazırlanmasına rehberlik eder. Değerlendirme araçları olarak;

  • Bebeklerde Duyusal Fonskiyonların Değerlendirilmesi Testi (4-18 ay)

  • Bebek Duyu Profili (0-36 ay)

  • Duyusal İşlemleme Ölçeği (2-8 yaş)

  • Duyu Profili (2-10 yaş)

  • Duyusal Bütünleme ve Praxis Testi (4-9 yaş)

Duyusal müdahale, profesyonel uygulama kapsamında sağlanmaktadır. Duyusal algısal yetenekleri, öz-düzenlemeyi, motor becerileri ve praksiyi geliştirmek için tasarlanmıştır. Bunu yaparken, bireyin davranış, öğrenme ve sosyal katılım gösterme yeteneğini destekler. Klasik müdahale, birincil bakım verenlerle işbirliği içinde, dokunsal, görsel, propriyoseptif ve vestibüler fırsatlar yapılandırılmış bir şekilde sağlayan duyusal ekipmanlarla özel bir terapi odasında sağlanır. Bu terapi yönteminin, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, dispraksi, genel gelişim gecikmesi ve otizm gibi problemlerde etkili olduğu bulunmuştur.